22 กุมภาพันธ์ 2552

ทำแป้งโดว์อย่างง่ายวัสดุอุปกรณ์
1 แป้งหมี่
2 น้ำที่ผสมสี แดง เหลือง เขียว แยกไว้ (ใช้สีผสมอาหาร)
3 เบบี้ออยส์ หรือ น้ำมันพืช 1 ช้อนโต๊ะ
4 เกลือป่น 1 ช้อนชา

วิธีทำ

นำน้ำที่ผสมสีนวดผสมกับแป้งหมี่ ใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็ผสมแป้งหมี่ตามที่ต้องการใช้
นวดให้เข้ากัน ใส่น้ำมันพืชและเกลือป่น นวดให้เข้ากัน ก็นำมาปั้นเล่นได้เลย
เมื่อเล่นเสร็จแล้วที่ไม่สกปรก สามารถเก็บใส่ตู้เย็นไว้เล่นได้อีก 1 เดือน


หมายเหตุ ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ นักเรียนที่ทำกิจกรรม เป็นนักเรียนชั้นอนุบาล จากโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

21 กุมภาพันธ์ 2552

การพับสี


จุดประสงค์

1.เด็กสามารถนำแผ่นกระดาษพับครึ่งได้
2.เด็กสามารถใช้พู่กันจุ่มกับสีน้ำแล้วหยดลงบนกระดาษที่พับครึ่งทางด้านใดด้านหนึ่งได้
3.เด็กสามารถพับกระดาษด้านที่ไม่ได้หยดสีมาปิดแล้วใช้มือรีดกระดาษ
4.เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
5.เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน

วัสดุ – อุปกรณ์
1.กระดาษ
2.สีน้ำ
3.พู่กัน

วิธีทำ
1.เทสีน้ำลงในภาชนะที่เตรียมไว้
2.นำแผ่นกระดาษมาพับครึ่งแล้วกางออก
3.ใช้พู่กันจุ่มสีน้ำ หยดลงบนกระดาษที่พับทางด้านใด ด้านหนึ่ง จะหยดกี่สีก็ได้จะหยดโดยตั้งใจหรือไม่
ตั้งใจให้เป็นรูปอะไรก็ได้
4.หยิบขอบกระดาษมาพับเหมือนเดิม ใช้มือลูบกระดาษที่พับ เสร็จแล้วกางออกจะได้ภาพตามต้องการ

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1.พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2.พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3.พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4.พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5.ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงานของตนเองการปั้นแป้งโดว์


จุดประสงค์
1.เด็กสามารถใช้มือทุบ คลึง ปั้นแป้งโดว์อย่างอิสระตามจินตนาการของตนเองได้
2.เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
3.เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

วัสดุ – อุปกรณ์
1.แป้งโดว์
2.แผ่นรองปั้น
3.เครื่องมือประกอบการปั้น เช่น ไม้นวด พิมพ์รูปต่าง ๆ ฯลฯ

วิธีทำ
1.ให้เด็กใช้มือ ทุบ คลึง นวด ปั้นแป้งโดว์ เป็นรูปต่าง ๆ ตามความคิดของแต่ละคน บางครั้งอาจเสนอแนะ
แนวทางให้เด็กปั้นเพื่อสอดคล้องและสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้
2.เมื่อเด็กปั้นเสร็จแล้วควรสนทนาหรือซักถาม หรือให้เด็กเล่าเรื่องราว เกี่ยวกับสิ่งที่เด็กปั้น


ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1.พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2.พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3.พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4.พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5.ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงานของตนเอง