21 กุมภาพันธ์ 2552

การพับสี


จุดประสงค์

1.เด็กสามารถนำแผ่นกระดาษพับครึ่งได้
2.เด็กสามารถใช้พู่กันจุ่มกับสีน้ำแล้วหยดลงบนกระดาษที่พับครึ่งทางด้านใดด้านหนึ่งได้
3.เด็กสามารถพับกระดาษด้านที่ไม่ได้หยดสีมาปิดแล้วใช้มือรีดกระดาษ
4.เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
5.เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน

วัสดุ – อุปกรณ์
1.กระดาษ
2.สีน้ำ
3.พู่กัน

วิธีทำ
1.เทสีน้ำลงในภาชนะที่เตรียมไว้
2.นำแผ่นกระดาษมาพับครึ่งแล้วกางออก
3.ใช้พู่กันจุ่มสีน้ำ หยดลงบนกระดาษที่พับทางด้านใด ด้านหนึ่ง จะหยดกี่สีก็ได้จะหยดโดยตั้งใจหรือไม่
ตั้งใจให้เป็นรูปอะไรก็ได้
4.หยิบขอบกระดาษมาพับเหมือนเดิม ใช้มือลูบกระดาษที่พับ เสร็จแล้วกางออกจะได้ภาพตามต้องการ

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1.พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2.พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3.พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4.พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5.ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงานของตนเอง1 ความคิดเห็น:

โดยคนน่ารัก