27 พฤษภาคม 2552

การเรียงไม้ไอศกรีม


จุดประสงค์
1. เด็กสามารถใช้กาวทาไม้ไอศกรีมแล้วนำมาเรียงประกอบกันเป็นภาพต่าง ๆตามคิดของตนเองได้
2. เด็กสามารถใช้ดินสอสีระบายตกแต่งให้สวยงามตามความคิดของตนเองได้
3. เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
4. เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

วัสดุ - อุปกรณ์
1. กระดาษ
2. ไม้ไอศกรีม
3. กาว , ที่ทากาว
4. สีไม้หรือสีเทียน

วิธีทำ
1. ใช้กาวทาที่ไม้ไอศกรีมแล้วนำมาเรียงต่อกันเป็นรูป หรือลวดลายต่าง ๆลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ตาม
ความคิดของเด็กแต่ละคน
2. ใช้สีไม้หรือสีเทียนระบายตกแต่งให้สวยงาม

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1. พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3. พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงานของตนเอง


16 พฤษภาคม 2552

การพิมพ์ภาพด้วยใบไม้


จุดประสงค์
1. เด็กสามารถใช้พู่กันจุ่มสีน้ำระบายลงบนใบไม้ได้
2. เด็กสามารถใช้หลังช้อนกดลงบนกระดาษทับใบไม้ที่ระบายสีไว้ได้
3. เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
4. เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

วัสดุ - อุปกรณ์
1. กระดาษ
2. ใบไม้
3. สีน้ำ
4. ภาชนะสำหรับใส่สีน้ำ
5. พู่กัน
6. ช้อน

วิธีทำ
1. ผสมสีน้ำลงในภาชนะที่เตรียมไว้โดยผสมสีน้ำให้มีความเข้มข้นพอประมาณ
2. ใช้พู่กันจุ่มสีน้ำระบายลงบนด้านสากของใบ (ด้านท้องใบ) เพราะด้านนี้ก้านใบจะเด่นกว่า ด้านมัน(ด้านหลังบน) และควรเลือกใบไม้ชนิดที่ก้านแข็งไม่เหี่ยวง่าย เช่น ใบโพธิ์ ใบมะม่วง ใบขนุน ฯลฯ
3. วางใบไม้ที่ซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น หงายด้านที่ติดสีน้ำขึ้น
4. วางกระดาษที่ต้องการจะใช้พิมพ์ทับลงบนใบไม้ที่หงายที่ติดสีน้ำขึ้น
5. ใช้หลังช้อนกดลงบนกระดาษอีกครั้งหนึ่งโดยกดบริเวณใบไม้ให้ทั่ว
6. ค่อย ๆ ยกกระดาษขึ้นจะได้ภาพใบไม้ติดบนกระดาษตามต้องการ

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1. พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3. พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงานของตนเอง

13 พฤษภาคม 2552

dora

การ์ตูน
เกมส์
ที่น้องใบหยกชอบ


12 พฤษภาคม 2552

การลูบสี


จุดประสงค์
1.เด็กสามารถใช้มือลูบสีลงบนกระดาษอย่างอิสระให้ทั่วแผ่นได้
2.เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
3.เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

วัสดุ – อุปกรณ์
1.กระดาษ
2.สีน้ำ
3.ภาชนะสำหรับใส่สีน้ำ

วิธีทำ
1.ใช้สีผสมน้ำในภาชนะให้เหลวพอสมควร
2.ใช้นิ้วมือจุ่มสีและลูบสีลงบนกระดาษตามจินตนาการของตนเอง
3.นำกระดาษไปผึ่งให้แห้ง

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1.พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2.พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3.พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4.พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5.ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงาน
ของตนเอง


การพิมพ์ภาพด้วยก้านกล้วย
จุดประสงค์
1.เด็กสามารถนำก้านกล้วยที่ตัดในลักษณะต่าง ๆ กันจุ่มสีแล้วแตะบนฟองน้ำได้
2.เด็กสามารถนำก้านกล้วยที่จุ่มสีกดลงบนกระดาษประกอบกันเป็นรูปหรือภาพต่าง ๆ ตามความคิดของตนเองได้
3.เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
4.เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

วัสดุ – อุปกรณ์
1.กระดาษ
2.สีน้ำ
3.ภาชนะสำหรับใส่สีน้ำ
4.ฟองน้ำ
5.ก้านกล้วยตัดลักษณะต่าง ๆ เช่น ตัดตามขวาง ตัดเฉียง ตัดตามยาว ฯลฯ

วิธีทำ
1.ผสมสีน้ำลงในภาชนะที่เตรียมไว้ โดยผสมสีน้ำให้มีความเข้มข้นพอประมาณ
2.นำก้านกล้วยที่ตัดในลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น ตัดตามขวาง ตัดเฉียง ตัดตามยาวจุ่มสีน้ำให้ติดก้านกล้วยที่จะพิมพ์
3.นำก้านกล้วยที่จุ่มสีน้ำแล้วแตะลงบนฟองน้ำเบา ๆ เพื่อไม่ให้สีน้ำติดก้านกล้วย ที่จะพิมพ์มากเกินไป
4.นำก้านกล้วยกดลงบนกระดาษที่เตรียมไว้แล้วยกขึ้น พิมพ์ประกอบกันเป็นรูปหรือภาพต่าง ๆ ตามความคิดของเด็กแต่ละคน

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1.พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2.พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3.พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4.พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5.ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงานของตนเองการเอียงสี


จุดประสงค์
1. เด็กสามารถใช้มือหยิบ - จับพู่กันจุ่มสีน้ำแล้วหยดลงบนกระดาษได้
2. เด็กสามารถใช้จับกระดาษแล้วเอียงให้สีไหลไปในทิศทางต่าง ๆ ได้
3. เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
4. เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

วัสดุ – อุปกรณ์
1. กระดาษ
2. สีน้ำ
3. พู่กัน
4. ภาชนะสำหรับใส่สีน้ำ
5. ผ้ากันเปื้อนหรือเสื้อคลุม
6. ผ้าหรือกระดาษหนังสือพิมพ์สำหรับปูรองพื้นโต๊ะ

วิธีทำ
1. ผสมสีน้ำลงในภาชนะที่เตรียมไว้โดยผสมมีน้ำให้เหลวพอที่สีสามารถไหลได้ง่าย
2. ใช้พู่กันจุ่มสีน้ำแล้วหยดลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ โดยหยดสีหลาย ๆ สี
3. เอียงกระดาษไปในทิศทางต่าง ๆ กันโดยพยายามอย่าให้สีไหลออกนอกกระดาษ

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1. พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3. พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงาน
ของตนเอง


การพิมพ์ภาพจากเปลือกหอย
จุดประสงค์
1. เด็กสามารถใช้พู่กันจุ่มสีน้ำและนำมาทาเปลือกหอยแล้วกดลงบนกระดาษประกบกัน
2. เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
3. เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

วัสดุ – อุปกรณ์
1. กระดาษ
2. เปลือกหอย
3. สีน้ำ
4. พู่กัน
5. ภาชนะสำหรับใส่สีน้ำ


วิธีทำ
1. ผสมสีน้ำลงในภาชนะที่เตรียมไว้ โดยผสมสีน้ำให้มีความเข้มข้น พอประมาณ
2. ใช้พู่กันจุ่มสีน้ำแล้วนำมาทาเปลือกหอย บริเวณที่จะใช้พิมพ์
3. นำเปลือกหอยที่ทาสีน้ำเรียบร้อยแล้ว ไปกดลงบนกระดาษที่เตรียมไว้โดยพิมพ์ประกอบกันเป็นรูปหรือภาพต่าง ๆ ตามความคิดของแต่ละคน


ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1. พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3. พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงานของตนเอง


การหยดสีจุดประสงค์
1. เด็กสามารถใช้พู่กันจุ่มสีแล้วหยดลงบนกระดาษได้
2. เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
3. เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

วัสดุ – อุปกรณ์
1. สีน้ำ หรือสีโปสเตอร์
2. กระดาษ
3. พู่กันหรือหลอดกาแฟ
4. ภาชนะใส่สี

วิธีทำ
1. ใช้สีผสมน้ำในภาชนะให้เหลวพอสมควร
2. ใช้พู่กันหรือหลอดกาแฟจุ่มสีแล้วหยดลงบนกระดาษจะใช้กระดาษแห้งหรือเปียกก็ได้
3. หยดสีให้มีระยะทางสูงต่ำแตกต่างกัน
4. เมื่อหยดสีได้ตามที่ต้องการแล้วนำไปตากให้แห้ง

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1. พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3. พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงานของตนเอง


การลอกลายใบไม้
จุดประสงค์
1. เด็กสามารถนำแผ่นกระดาษมาพับครึ่งแล้วกางออกได้
2. เด็กสามารถนำใบไม้ก้านแข็งที่มีเส้นกลางใบนูน ๆ วางลงบนกระดาษแล้วพับกระดาษอีกด้านหนึ่งมาปิดได้
3. เด็กสามารถใช้มือหยิบ - จับดินสอสีระบายลงบนกระดาษบริเวณที่วางใบไม้ได้
4. เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

วัสดุ – อุปกรณ์
1. กระดาษ
2. ดินสอสี
3. ใบไม้ก้านแข็งที่มีลายเส้นกลางใบนูน ๆ

วิธีทำ
1. นำแผ่นกระดาษมาพับครึ่งแล้วกางออก
2. นำใบไม้เส้นแข็งที่มีลายเส้นกลางเป็นนูนๆ วางลงบนกระดาษ โดยหงายใบไม้ขึ้นแล้วพับกระดาษมาปิด
3. ใช้ดินสอสีระบายลงบนกระดาษที่พับตรงบริเวณที่วางใบไม้ให้ทั่ว เสร็จแล้วกางกระดาษออก

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1. พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3. พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงานของตนเองการพิมพ์ภาพจากลายนิ้วมือ


จุดประสงค์
1. เด็กสามารถใช้ปลายนิ้วมือข้อปลายสุดจุ่มสีน้ำแล้วกดลงบนกระดาษได้
2. เด็กสามารถใช้ดินสอสีวาดต่อเติมเป็นภาพต่าง ๆ ตามความคิดของตนเองได้
3. เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
4. เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

วัสดุ – อุปกรณ์
1. กระดาษ
2. สีน้ำ
3. ภาชนะสำหรับใส่สีน้ำ
4. ฟองน้ำ
5. ดินสอสี
6. ผ้ากันเปื้อนหรือเสื้อคลุม
7. ผ้าหรือกระดาษหนังสือพิมพ์สำหรับปูรองพื้นโต๊ะ

วิธีทำ
1. ใช้นิ้วมือข้อปลายสุดจุ่มสีน้ำแล้วแตะลงบนฟองน้ำเบา ๆ เพื่อไม่ให้สีน้ำติดนิ้วมือมากเกินไป
2. นำนิ้วมือที่จุ่มสีน้ำกดลงบนกระดาษที่เตรียมไว้
3. ใช้ดินสอสีวาดต่อเติมเป็นภาพต่าง ๆ ตามความคิดของเด็กแต่ละคน

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1. พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3. พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงานของตนเอง
การเป่าสีด้วยหลอดกาแฟ


จุดประสงค์
1
.เด็กสามารถใช้มือหยิบ - จับหลอดกาแฟ แล้วเป่าสีให้ไหลกระจายไปในทิศทางต่าง ๆ จนทั่วแผ่นกระดาษได้
2.เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
3.เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน
วัสดุ – อุปกรณ์
1.กระดาษ
2.หลอดกาแฟ
3.สีน้ำ
4.ภาชนะสำหรับใส่สี
5.พู่กัน
6.ผ้ากันเปื้อนหรือเสื้อคลุม
7.ผ้าหรือกระดาษหนังสือพิมพ์สำหรับปูรองพื้นโต๊ะ

วิธีทำ
1.ผสมสีน้ำลงในภาชนะที่เตรียมไว้โดยผสมสีน้ำให้เหลวพอประมาณเมื่อเป่าแล้วสีสามารถไหลและกระจายไปได้
2.ใช้พู่กันจุ่มสีน้ำ แล้วหยดลงบนกระดาษ โดยใช้สีหลาย ๆ สี
3.ใช้หลอดกาแฟ เป่าสีน้ำ ให้ไหลและกระจายไปในทิศทางต่าง ๆจนทั่วแผ่นกระดาษ
ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1.พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2.พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3.พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4.พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5.ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงานของตนเอง