16 มิถุนายน 2552

การกลิ้งแกนหลอดด้าย


จุดประสงค์
1. เด็กสามารถนำเชือกมาร้อยแกนหลอดด้ายแล้วผูกปลายเชือกทั้ง 2 เข้าด้วยกันได้
2. เด็กสามารถนำแกนหลอดด้ายไปจุ่มสีน้ำแล้วนำมากลิ้งบนกระดาษได้
3. เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
4. เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

วัสดุอุปกรณ์
1. กระดาษ
2. สีน้ำ
3. ภาชนะสำหรับใส่สีน้ำ
4. แกนหลอดด้าย
5. เชือก

วิธีทำ
1. ผสมสีน้ำลงในภาชนะที่เตรียมไว้ โดยผสมสีน้ำให้มีความเข้มข้นพอประมาณ
2. นำเชือกมาร้อยแกนหลอดด้ายแล้วผูกปลายเชือกทั้ง 2 ข้างเข้าด้วยกัน
3. นำแกนหลอดด้ายไปจุ่มสีน้ำ แล้วนำมาวางลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ดึงเชือกให้แกนหลอดด้ายกลิ้งไปมาบนกระดาษ
4. เมื่อมองเห็นว่าสีน้ำที่แกนหลอดด้ายหมด ก็นำแกนหลอดด้ายไปจุ่มสีน้ำใหม่

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1. พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3. พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงานของตนเองการพับกระดาษเป็นเครื่องร่อน
จุดประสงค์
1. เด็กสามารถนำแผ่นกระดาษมาพับเป็นเครื่องร่อนได้
2. เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
3. เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

วัสดุอุปกรณ์
1. กระดาษโรเนียว
2. กาว , ที่ทากาว

วิธีทำ
1. นำกระดาษโรเนียวมาพับตรึ่ง โดยพับตามความยาวของกระดาษ แล้วกางออก
2. พับมุมด้านบนทั้ง 2 มุม มาชนกัน
3. พับลงมาอีกชั้นทั้ง 2 ข้าง จะมีมุมด้านบนเป็นยอดแหลม
4. พับครึ่งประกบ 2 ปีก เข้าหากันแล้วพับออกด้านนอกทั้ง 2 ด้าน รีดให้เรียบ
5. อาจใช้กาวทาหรือไม่ก็ได้ เวลาเล่นใช้มือจับบริเวณเครื่องให้ปีก ทั้งสองข้างอยู่ด้านบน แล้วพุ่งเครื่องร่อนไปข้างหน้า

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1. พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3. พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงานของตนเองการตัดปะภาพเป็นรูปหมู่บ้าน


จุดประสงค์
1. เด็กสามารถตัดกระดาษหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ฯลฯ ได้
2. เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
3. เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

วัสดุอุปกรณ์
1. กระดาษ
2. ภาพต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ฯลฯ
3. กรรไกรปลายมน
4. กาว , ที่ทากาว

วิธีทำ
1. ใช้กรรไกรปลายมนตัดภาพที่ต้องการ จากหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ฯลฯ ให้รอบภาพ
2. ใช้กาวทาด้านหลังภาพที่ตัดไว้ แล้วปะลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ โดยจัดเป็นรูปหมู่บ้าน ตามความคิดเห็นของแต่ละคน

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1. พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3. พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงานของตนเองการพิมพ์ภาพด้วยฝาน้ำอัดลม


จุดประสงค์
1. เด็กสามารถนำฝาน้ำอัดลมจุ่มสีแล้วกดลงบนกระดาษประกอบกันเป็นรูป หรือภาพตามความคิดของตนเองได้
2. เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
3. เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

วัสดุอุปกรณ์
1. กระดาษ
2. สีน้ำ
3. ฝาน้ำอัดลม ฝาเบียร์
4. ภาชนะสำหรับใส่สีน้ำ
5. ฟองน้ำ

วิธีทำ
1. ผสมสีน้ำในภาชนะที่เตรียมไว้ โดยผสมสีน้ำให้มีความเข้มข้นโดยประมาณ
2. นำฝาน้ำอัดลม ฝาเบียร์มาจุ่มสีน้ำแล้วแตะลงบนฟองน้ำเบา ๆเพื่อไม่ให้สีติดมากเกินไป
3. นำฝาน้ำอัดลมหรือฝาเบียร์ที่จุ่มสีแล้วกดลงกระดาษที่เตรียมไว้ พิมพ์ประกอบกันเป็นรูปหรือภาพต่าง ๆ ตามความคิดของแต่ละคน

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1. พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3. พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงานของตนเอง05 มิถุนายน 2552

การประดิษฐ์หน้ากาก

จุดประสงค์
1. เด็กสามารถวาดแบบหน้ากากตามความคิดของตนเองลงบนกระดาษแข็งได้
2. เด็กสามารถใช้กรรไกรปลายมนตัดหน้ากากตามแบบที่วาดได้
3. เด็กสามารถใช้สีเทียนระบายตกแต่งหน้ากากของตนเองได้
4. เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
5. เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน


วัสดุอุปกรณ์
1. กระดาษแข็ง
2. ดินสอ
3. กรรไกรปลายมน
4. สีเทียน
5. เครื่องเจาะรูกระดาษ
6. ยางรัดของ

วิธีทำ
1. ใช้ดินสอวาดแบบหน้ากากลงบนกระดาษแข็งตามความคิดของเด็กแต่ละคน
2. ใช้กรรไกรปลายมนตัดรูปหน้ากากตามรอยดินสอให้รอบ
3. ใช้สีเทียนระบายตกแต่งให้สวยงาม
4. ใช้กรรไกรตัดเจาะเป็นช่องสำหรับมองให้ตรงกับบริเวณดวงตา
5. ใช้เครื่องเจาะรูกระดาษเจาะที่บริเวณริมขอบกระดาษ
6. ใช้ยางรัดของร้อยสำหรับใส่คล้องหู

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1. พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3. พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงานของตนเอง

การประดิษฐ์ที่คาดศีรษะจุดประสงค์
1. เด็กสามารถวาดภาพระบายสีสิ่งที่ตนเองชอบได้
2. เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
3. เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน


วัสดุอุปกรณ์
1. กระดาษแข็งตัดกว้าง 1 นิ้ว ยาว 20 นิ้ว
2. กรรไกรปลายมน
3. กระดาษขาว – เทา
4. สีเทียน
5. กาว , ที่ทากาว
6. ดินสอ

วิธีทำ
1. ใช้ดินสอวาดรูปตามความคิดของตนเองลงบนกระดาษขาว - เทา แล้วใช้สีเทียนระบายให้สวยงาม
2. ใช้กรรไกรปลายมนตัดรูปที่ระบายสีไว้
3. ใช้กาวทาด้านหลังรูปที่ตัด แล้วติดลงบนกระดาษแข็งที่ตัดเป็นเส้นไว้แล้วโดยติดประมาณกึ่งกลางของความยาวของเส้นกระดาษ
4. นำมาคาดศีรษะพยายามจัดให้พอดีกับศีรษะของตนเองแล้วใช้กาวทาบริเวณปลายเส้นกระดาษซ้อนทับติดกันให้แน่น
(ทำโดยไม่ใช้กาวก็ได้โดยใช้เทปใสติดแทนกาว)

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1. พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3. พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงานของตนเอง


การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษย่น
จุดประสงค์
1. เด็กสามารถนำกระดาษย่นมาทากาวแล้วพันติดกับปลายก้านมะพร้าวได้
2. เด็กสามารถใช้ฟลอร่าเทปพันก้านมะพร้าวได้
3. เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
4. เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน


วัสดุอุปกรณ์
1. ตัดกระดาษย่นสีต่าง ๆ (แดง ชมพู ขาว เหลือง) ตัดกระดาษกว้าง 1 นิ้ว
2. กรรไกรปลายมน
3. ก้านมะพร้าว
4. ฟลอร่าเทป
5. กาว ที่ทากาว

วิธีทำ
1. นำกระดาษที่ตัดกว้าง 1 นิ้ว มาทากาวที่ปลายด้านหนึ่งแล้วติดกับก้านมะพร้าวรอจนกาวแห้ง
2. แล้วบีบให้แน่น ติดไปเรื่อย ๆ จนได้ขนาดที่ต้องการ ม้วนกระดาษย่นพันรอบก้านมะพร้าว ขณะม้วนกระดาษก็ให้ติดกาวไปด้วย
3. ใช้ฟลอร่าเทปพันเป็นกลีบเลี้ยงและพันลงไปจนหมดก้านมะพร้าว

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1. พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3. พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงานของตนเอง


การวาดรูปบนกะลามะพร้าว
จุดประสงค์
1. เด็กสามารถใช้สีเมจิกวาดรูปหรือภาพต่าง ๆ ตามความคิดของตนเองลงบนกะลามะพร้าวที่ขัดแล้วได้
2. เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
3. เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

วิธีทำ
1. ใช้สีเมจิกวาดรูปหรือภาพต่าง ๆ ตามความคิดของเด็กแต่ละคนลงบนกะลามะพร้าวที่ขัดแล้วโดยวาดให้รอบกะลามะพร้าว
2. ใช้สเปรย์แลคเกอร์พ่นทับลงไปเพื่อป้องกันมิให้ภาพดูลบเลือนและทำให้ภาพดูเป็นเงาสวยงามขึ้น


ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1. พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3. พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงานของตนเอง