12 พฤษภาคม 2552

การเอียงสี


จุดประสงค์
1. เด็กสามารถใช้มือหยิบ - จับพู่กันจุ่มสีน้ำแล้วหยดลงบนกระดาษได้
2. เด็กสามารถใช้จับกระดาษแล้วเอียงให้สีไหลไปในทิศทางต่าง ๆ ได้
3. เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
4. เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

วัสดุ – อุปกรณ์
1. กระดาษ
2. สีน้ำ
3. พู่กัน
4. ภาชนะสำหรับใส่สีน้ำ
5. ผ้ากันเปื้อนหรือเสื้อคลุม
6. ผ้าหรือกระดาษหนังสือพิมพ์สำหรับปูรองพื้นโต๊ะ

วิธีทำ
1. ผสมสีน้ำลงในภาชนะที่เตรียมไว้โดยผสมมีน้ำให้เหลวพอที่สีสามารถไหลได้ง่าย
2. ใช้พู่กันจุ่มสีน้ำแล้วหยดลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ โดยหยดสีหลาย ๆ สี
3. เอียงกระดาษไปในทิศทางต่าง ๆ กันโดยพยายามอย่าให้สีไหลออกนอกกระดาษ

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1. พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3. พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงาน
ของตนเอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โดยคนน่ารัก