27 พฤษภาคม 2552

การเรียงไม้ไอศกรีม


จุดประสงค์
1. เด็กสามารถใช้กาวทาไม้ไอศกรีมแล้วนำมาเรียงประกอบกันเป็นภาพต่าง ๆตามคิดของตนเองได้
2. เด็กสามารถใช้ดินสอสีระบายตกแต่งให้สวยงามตามความคิดของตนเองได้
3. เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
4. เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

วัสดุ - อุปกรณ์
1. กระดาษ
2. ไม้ไอศกรีม
3. กาว , ที่ทากาว
4. สีไม้หรือสีเทียน

วิธีทำ
1. ใช้กาวทาที่ไม้ไอศกรีมแล้วนำมาเรียงต่อกันเป็นรูป หรือลวดลายต่าง ๆลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ตาม
ความคิดของเด็กแต่ละคน
2. ใช้สีไม้หรือสีเทียนระบายตกแต่งให้สวยงาม

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1. พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3. พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงานของตนเอง


1 ความคิดเห็น:

โดยคนน่ารัก