12 พฤษภาคม 2552

การลอกลายใบไม้
จุดประสงค์
1. เด็กสามารถนำแผ่นกระดาษมาพับครึ่งแล้วกางออกได้
2. เด็กสามารถนำใบไม้ก้านแข็งที่มีเส้นกลางใบนูน ๆ วางลงบนกระดาษแล้วพับกระดาษอีกด้านหนึ่งมาปิดได้
3. เด็กสามารถใช้มือหยิบ - จับดินสอสีระบายลงบนกระดาษบริเวณที่วางใบไม้ได้
4. เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

วัสดุ – อุปกรณ์
1. กระดาษ
2. ดินสอสี
3. ใบไม้ก้านแข็งที่มีลายเส้นกลางใบนูน ๆ

วิธีทำ
1. นำแผ่นกระดาษมาพับครึ่งแล้วกางออก
2. นำใบไม้เส้นแข็งที่มีลายเส้นกลางเป็นนูนๆ วางลงบนกระดาษ โดยหงายใบไม้ขึ้นแล้วพับกระดาษมาปิด
3. ใช้ดินสอสีระบายลงบนกระดาษที่พับตรงบริเวณที่วางใบไม้ให้ทั่ว เสร็จแล้วกางกระดาษออก

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1. พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3. พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงานของตนเอง1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ27 มิถุนายน, 2553

    ...........น่ารัก.......เก๋งนะ..............ใช้ได้....*******************---------------///////

    ตอบลบ

โดยคนน่ารัก