12 พฤษภาคม 2552

การลูบสี


จุดประสงค์
1.เด็กสามารถใช้มือลูบสีลงบนกระดาษอย่างอิสระให้ทั่วแผ่นได้
2.เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
3.เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

วัสดุ – อุปกรณ์
1.กระดาษ
2.สีน้ำ
3.ภาชนะสำหรับใส่สีน้ำ

วิธีทำ
1.ใช้สีผสมน้ำในภาชนะให้เหลวพอสมควร
2.ใช้นิ้วมือจุ่มสีและลูบสีลงบนกระดาษตามจินตนาการของตนเอง
3.นำกระดาษไปผึ่งให้แห้ง

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1.พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2.พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3.พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4.พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5.ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงาน
ของตนเอง


1 ความคิดเห็น:

  1. ไอเดียดีคะแต่อยากให้เป็นสีธงชาติเป็นหลักคะ

    ตอบลบ

โดยคนน่ารัก