16 มิถุนายน 2552

การกลิ้งแกนหลอดด้าย


จุดประสงค์
1. เด็กสามารถนำเชือกมาร้อยแกนหลอดด้ายแล้วผูกปลายเชือกทั้ง 2 เข้าด้วยกันได้
2. เด็กสามารถนำแกนหลอดด้ายไปจุ่มสีน้ำแล้วนำมากลิ้งบนกระดาษได้
3. เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
4. เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

วัสดุอุปกรณ์
1. กระดาษ
2. สีน้ำ
3. ภาชนะสำหรับใส่สีน้ำ
4. แกนหลอดด้าย
5. เชือก

วิธีทำ
1. ผสมสีน้ำลงในภาชนะที่เตรียมไว้ โดยผสมสีน้ำให้มีความเข้มข้นพอประมาณ
2. นำเชือกมาร้อยแกนหลอดด้ายแล้วผูกปลายเชือกทั้ง 2 ข้างเข้าด้วยกัน
3. นำแกนหลอดด้ายไปจุ่มสีน้ำ แล้วนำมาวางลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ดึงเชือกให้แกนหลอดด้ายกลิ้งไปมาบนกระดาษ
4. เมื่อมองเห็นว่าสีน้ำที่แกนหลอดด้ายหมด ก็นำแกนหลอดด้ายไปจุ่มสีน้ำใหม่

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1. พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3. พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงานของตนเองไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โดยคนน่ารัก