16 มิถุนายน 2552

การตัดปะภาพเป็นรูปหมู่บ้าน


จุดประสงค์
1. เด็กสามารถตัดกระดาษหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ฯลฯ ได้
2. เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
3. เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

วัสดุอุปกรณ์
1. กระดาษ
2. ภาพต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ฯลฯ
3. กรรไกรปลายมน
4. กาว , ที่ทากาว

วิธีทำ
1. ใช้กรรไกรปลายมนตัดภาพที่ต้องการ จากหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ฯลฯ ให้รอบภาพ
2. ใช้กาวทาด้านหลังภาพที่ตัดไว้ แล้วปะลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ โดยจัดเป็นรูปหมู่บ้าน ตามความคิดเห็นของแต่ละคน

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1. พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3. พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงานของตนเอง4 ความคิดเห็น:

โดยคนน่ารัก