16 มิถุนายน 2552

การพิมพ์ภาพด้วยฝาน้ำอัดลม


จุดประสงค์
1. เด็กสามารถนำฝาน้ำอัดลมจุ่มสีแล้วกดลงบนกระดาษประกอบกันเป็นรูป หรือภาพตามความคิดของตนเองได้
2. เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
3. เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

วัสดุอุปกรณ์
1. กระดาษ
2. สีน้ำ
3. ฝาน้ำอัดลม ฝาเบียร์
4. ภาชนะสำหรับใส่สีน้ำ
5. ฟองน้ำ

วิธีทำ
1. ผสมสีน้ำในภาชนะที่เตรียมไว้ โดยผสมสีน้ำให้มีความเข้มข้นโดยประมาณ
2. นำฝาน้ำอัดลม ฝาเบียร์มาจุ่มสีน้ำแล้วแตะลงบนฟองน้ำเบา ๆเพื่อไม่ให้สีติดมากเกินไป
3. นำฝาน้ำอัดลมหรือฝาเบียร์ที่จุ่มสีแล้วกดลงกระดาษที่เตรียมไว้ พิมพ์ประกอบกันเป็นรูปหรือภาพต่าง ๆ ตามความคิดของแต่ละคน

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1. พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3. พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงานของตนเอง1 ความคิดเห็น:

โดยคนน่ารัก