05 มิถุนายน 2552

การประดิษฐ์หน้ากาก

จุดประสงค์
1. เด็กสามารถวาดแบบหน้ากากตามความคิดของตนเองลงบนกระดาษแข็งได้
2. เด็กสามารถใช้กรรไกรปลายมนตัดหน้ากากตามแบบที่วาดได้
3. เด็กสามารถใช้สีเทียนระบายตกแต่งหน้ากากของตนเองได้
4. เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
5. เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน


วัสดุอุปกรณ์
1. กระดาษแข็ง
2. ดินสอ
3. กรรไกรปลายมน
4. สีเทียน
5. เครื่องเจาะรูกระดาษ
6. ยางรัดของ

วิธีทำ
1. ใช้ดินสอวาดแบบหน้ากากลงบนกระดาษแข็งตามความคิดของเด็กแต่ละคน
2. ใช้กรรไกรปลายมนตัดรูปหน้ากากตามรอยดินสอให้รอบ
3. ใช้สีเทียนระบายตกแต่งให้สวยงาม
4. ใช้กรรไกรตัดเจาะเป็นช่องสำหรับมองให้ตรงกับบริเวณดวงตา
5. ใช้เครื่องเจาะรูกระดาษเจาะที่บริเวณริมขอบกระดาษ
6. ใช้ยางรัดของร้อยสำหรับใส่คล้องหู

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1. พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3. พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงานของตนเอง

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ15 มกราคม, 2554

    ให้เด็กฯฯสนุกสนานใด้ความรู้ต่างฯฯในการใช้ความคิดสร้างหน้ากาก
    เเละใส่ขอมูลเพิ่มเตินในการทําหน้ากากด้วยนะ
    .T.^w^.T.

    ตอบลบ

โดยคนน่ารัก