16 มิถุนายน 2552

การพับกระดาษเป็นเครื่องร่อน
จุดประสงค์
1. เด็กสามารถนำแผ่นกระดาษมาพับเป็นเครื่องร่อนได้
2. เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
3. เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

วัสดุอุปกรณ์
1. กระดาษโรเนียว
2. กาว , ที่ทากาว

วิธีทำ
1. นำกระดาษโรเนียวมาพับตรึ่ง โดยพับตามความยาวของกระดาษ แล้วกางออก
2. พับมุมด้านบนทั้ง 2 มุม มาชนกัน
3. พับลงมาอีกชั้นทั้ง 2 ข้าง จะมีมุมด้านบนเป็นยอดแหลม
4. พับครึ่งประกบ 2 ปีก เข้าหากันแล้วพับออกด้านนอกทั้ง 2 ด้าน รีดให้เรียบ
5. อาจใช้กาวทาหรือไม่ก็ได้ เวลาเล่นใช้มือจับบริเวณเครื่องให้ปีก ทั้งสองข้างอยู่ด้านบน แล้วพุ่งเครื่องร่อนไปข้างหน้า

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1. พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3. พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงานของตนเอง2 ความคิดเห็น:

  1. นายเฉลิมชัย15 สิงหาคม, 2552

    เยี่ยมมากครับ ได้ความรู้และสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมเรียนการสอน ขอขอบคุณ

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ17 พฤศจิกายน, 2552

    ดี

    ตอบลบ

โดยคนน่ารัก