05 มิถุนายน 2552

การประดิษฐ์ที่คาดศีรษะจุดประสงค์
1. เด็กสามารถวาดภาพระบายสีสิ่งที่ตนเองชอบได้
2. เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
3. เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน


วัสดุอุปกรณ์
1. กระดาษแข็งตัดกว้าง 1 นิ้ว ยาว 20 นิ้ว
2. กรรไกรปลายมน
3. กระดาษขาว – เทา
4. สีเทียน
5. กาว , ที่ทากาว
6. ดินสอ

วิธีทำ
1. ใช้ดินสอวาดรูปตามความคิดของตนเองลงบนกระดาษขาว - เทา แล้วใช้สีเทียนระบายให้สวยงาม
2. ใช้กรรไกรปลายมนตัดรูปที่ระบายสีไว้
3. ใช้กาวทาด้านหลังรูปที่ตัด แล้วติดลงบนกระดาษแข็งที่ตัดเป็นเส้นไว้แล้วโดยติดประมาณกึ่งกลางของความยาวของเส้นกระดาษ
4. นำมาคาดศีรษะพยายามจัดให้พอดีกับศีรษะของตนเองแล้วใช้กาวทาบริเวณปลายเส้นกระดาษซ้อนทับติดกันให้แน่น
(ทำโดยไม่ใช้กาวก็ได้โดยใช้เทปใสติดแทนกาว)

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1. พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3. พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงานของตนเอง


2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่มีภาพขณะทำค่ะ เพราะตอนถ่ายรูปกดผิด ไปกดปุ่มถ่ายวีดีโอ

    ตอบลบ
  2. สวยมากค่ะ

    ตอบลบ

โดยคนน่ารัก